Kinderopvangtoeslag voor studenten geregeld

Vooruitlopend op de wetswijziging 2013, waarin de Belastingdienst ook de uitvoering zal doen voor de doelgroepers, doet de Belastingdienst de uitvoering in 2012 voor studenten. Daarmee is gewaarborgd dat deze groep in 2012 volledig recht op kinderopvangtoeslag heeft. Minister Kamp heeft dit de Tweede Kamer per brief gemeld.

Voorheen bestond er recht op kinderopvangtoeslag ongeacht het aantal gewerkte uren. Aan het feit dat ze werkten ontleenden werkende studenten hun recht op kinderopvangtoeslag, maar dat is nu in veel gevallen sterk ingeperkt omdat werkende studenten over het algemeen weinig uren werken. Daarnaast kunnen zowel werkende als niet-werkende studenten als doelgroeper aangemerkt worden. Voor doelgroepers geldt in 2012 de koppeling aan gewerkte uren nog niet.
Ook is in de beoogde wetswijziging geregeld dat er in het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang een samenloopbepaling kan worden opgenomen, waarin is bepaald dat het meest gunstige regime voor de ontvanger van kinderopvangtoeslag geldt. De hierboven beschreven samenloop leidt daarmee in 2013 niet meer tot problemen.