Kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag je als ouder ontvangt is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het aantal uren dat je werkt, het aantal kinderen in de opvang en het maximum uurtarief. In 2017 worden zowel de inkomensklassen als de maximum uurtarieven geïndexeerd.

Maximum uurtarief
De nieuwe maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag voor 2017 zijn € 7,18 bij de Peuteropvang en € 6,69 bij de buitenschoolse opvang. In 2016 waren deze respectievelijk € 6,89 euro en € 6,42 euro. Dit betekent dat je ten opzichte van 2016 over een iets hoger uurtarief kinderopvangtoeslag krijgt.

Inkomensklassen
Hoeveel kinderopvangtoeslag je uiteindelijk over deze maximum bedragen ontvangt, blijft afhankelijk van je inkomen. Omdat de inkomensklassen worden geïndexeerd kun je iets meer verdienen voor je in een volgende schaal met procentueel minder vergoeding terecht komt. Kijk hieronder voor de kinderopvang toeslagtabel 2017.

Maximum uren opvang
Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Daarnaast is het aantal uren gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de partner die het minst werkt. Gaan je kinderen nog niet naar school? Dan heb je recht op 140% van die gewerkte uren. Gaan je kinderen wel naar school? Dan maken zij minder gebruik van kinderopvang. Je hebt recht op 70% van die gewerkte uren. Bereken hier voor hoeveel uren je kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Als je langer wacht loop je toeslag mis. Klik hier om direct naar ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst te gaan en de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wil je nalezen of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag 2017, klik dan hier.

Proefberekening
Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt verwachten? Klik hier voor een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Toeslagentabel

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

(gezamenlijk) toetsingsinkomen eerste kind tweede e.v. kind
lager dan € 18.485 94,0% 95,0%
€ 18.486 € 19.716 94,0% 95,0%
€ 19.717 € 20.945 94,0% 95,0%
€ 20.946 € 22.177 94,0% 95,0%
€ 22.178 € 23.408 94,0% 95,0%
€ 23.409 € 24.638 93,8% 94,9%
€ 24.639 € 25.869 92,8% 94,8%
€ 25.870 € 27.096 92,0% 94,7%
€ 27.097 € 28.421 91,2% 94,6%
€ 28.422 € 29.743 90,4% 94,4%
€ 29.744 € 31.067 89,3% 94,2%
€ 31.068 € 32.390 88,7% 94,0%
€ 32.391 € 33.716 87,7% 94,0%
€ 33.717 € 35.039 86,8% 94,0%
€ 35.040 € 36.394 86,0% 94,0%
€ 36.395 € 37.752 85,1% 94,0%
€ 37.753 € 39.109 84,3% 94,0%
€ 39.110 € 40.465 83,4% 94,0%
€ 40.466 € 41.824 82,3% 94,0%
€ 41.825 € 43.182 81,8% 94,0%
€ 43.183 € 44.538 80,8% 94,0%
€ 44.539 € 45.895 80,1% 94,0%
€ 45.896 € 47.378 79,0% 94,0%
€ 47.379 € 50.286 77,2% 94,0%
€ 50.287 € 53.193 76,3% 93,5%
€ 53.194 € 56.103 74,9% 92,9%
€ 56.104 € 59.012 72,3% 92,4%
€ 59.013 € 61.919 69,6% 92,1%
€ 61.920 € 64.829 66,9% 91,3%
€ 64.830 € 67.736 64,1% 90,8%
€ 67.737 € 70.645 61,3% 90,2%
€ 70.646 € 73.556 58,7% 89,4%