Kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag je als ouder ontvangt is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het aantal uren dat je werkt, het aantal kinderen in de opvang en het maximum uurtarief. In 2018 worden zowel de inkomensklassen als de maximum uurtarieven geïndexeerd.

Maximum uurtarief
De nieuwe maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn € 7,45 bij de Peuteropvang en € 6,95 bij de buitenschoolse opvang. In 2017 waren deze respectievelijk € 7,18 euro en € 6,69 euro. Dit betekent dat je ten opzichte van 2016 over een iets hoger uurtarief kinderopvangtoeslag krijgt.

Inkomensklassen
Hoeveel kinderopvangtoeslag je uiteindelijk over deze maximum bedragen ontvangt, blijft afhankelijk van je inkomen. Omdat de inkomensklassen worden geïndexeerd kun je iets meer verdienen voor je in een volgende schaal met procentueel minder vergoeding terecht komt. Kijk hieronder voor de kinderopvang toeslagtabel 2018.

Maximum uren opvang
Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Daarnaast is het aantal uren gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de partner die het minst werkt. Gaan je kinderen nog niet naar school? Dan heb je recht op 140% van die gewerkte uren. Gaan je kinderen wel naar school? Dan maken zij minder gebruik van kinderopvang. Je hebt recht op 70% van die gewerkte uren. Bereken hier voor hoeveel uren je kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Als je langer wacht loop je toeslag mis. Klik hier om direct naar ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst te gaan en de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wil je nalezen of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag 2018, klik dan hier.

Proefberekening
Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt verwachten? Klik hier voor een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

Toeslagentabel

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang

(gezamenlijk) toetsingsinkomen eerste kind tweede e.v. kind
lager dan € 18.849 94,0% 95,0%
€ 18.850 € 20.105 94,0% 95,0%
€ 20.106 € 21.358 94,0% 95,0%
€ 21.359 € 22.614 94,0% 95,0%
€ 22.615 € 23.870 94,0% 95,0%
€ 23.871 € 25.124 93,8% 94,9%
€ 25.125 € 26.379 92,8% 94,8%
€ 26.380 € 27.630 92,0% 94,7%
€ 27.631 € 28.981 91,2% 94,6%
€ 28.982 € 30.329 90,4% 94,4%
€ 30.330 € 31.680 89,3% 94,2%
€ 31.681 € 33.029 88,7% 94,0%
€ 33.030 € 34.381 87,7% 94,0%
€ 34.382 € 35.730 86,8% 94,0%
€ 35.731 € 37.112 86,0% 94,0%
€ 37.113 € 38.496 85,1% 94,0%
€ 38.497 € 39.880 84,3% 94,0%
€ 39.881 € 41.263 83,4% 94,0%
€ 41.264 € 42.649 82,3% 94,0%
€ 42.650 € 44.033 81,8% 94,0%
€ 44.034 € 45.416 80,8% 94,0%
€ 45.417 € 46.800 80,1% 94,0%
€ 46.801 € 48.312 79,0% 94,0%
€ 48.313 € 51.278 77,2% 94,0%
€ 51.279 € 54.242 76,3% 93,5%
€ 54.243 € 57.209 74,9% 92,9%
€ 57.210 € 60.176 72,3% 92,4%
€ 60.177 € 63.140 69,6% 92,1%
€ 63.141 € 66.107 66,9% 91,3%
€ 66.108 € 69.072 64,1% 90,8%
€ 69.073 € 72.038 61,3% 90,2%
€ 72.039 € 75.006 58,7% 89,4%