Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Plekkey Kinderopvang sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Plekkey Kinderopvang is een handelsnaam en wordt gevoerd door Plekkey bv (KvK 51060604) en Peuter Plekkey bv (KvK 51060302) en is statutair gevestigd te Amersfoort